Премахване на стара боя от модели

В процесът на реставрация една от най-досадните стъпки е премахването на старата боя. Налични са няколко основни метода:

  • механично премахване – чрез телена четка или друго подобно пособие. Често този метод е трудоемък и отнема много време, а резултатите не са задоволителни. Аз използвам телен накрайник за шлифовалката, с който премахвам останала боя на по-трудно достъпните места по конструкцията на модела. При този метод е важно да се внимава с пластмасови елементи, лесно могат да бъдат повредени;
  • премахване на боята, чрез стрипер – на пазара се предлагат много препарати с още толкова много реклами. Най-известните български са “Дунав”, “Терминатор” и “Leko Remover”. От изброените по-рано препарати, аз лично не съм очарован. Резултата е крайно незадоволителен, а цените на тези препарати са високи за хоби цели. При този метод е важно да се прилага само на метални елементи, пластмасовите такива ще променят лесно цвета си, дори е възможно да бъдат разтопени;
  • премахване на боята, чрез пясъкоструене – този метод е любим за мен, но за съжаление нямам нужното оборудване, а дори и да го имах, нямам пространството за съхранението му. Премахването на боя и ръжда, чрез пясъкоструен апарат е с висока успеваемост. Крайният резултат е великолепна повърхност, готова за грундиране. Метода не изисква скъпи консумативи (изключвам първоначалната инвестиция за покупка на оборудването), а за хоби цели не са нужни и професионални умения;
  • премахване на стара боя, чрез сода каустик (натриева основа) – аз прилагам основно този метод, като причините са много. Цената на 1 кг сода каустик за бита (под формата на люспи) е средно около 6 лв. Натриевата основа не е агресивна към пластмасови детайли и премахването на боя, лак и подобни става лесно. Единствения недостатък е силната агресивност към органични тъкани и трябва да бъдем много внимателни при работа с него. Използването на предпазни средства е задължително – ръкавици, очила и престилка.

Ще обърна внимание на метода за премахване на стара боя чрез Сода Каустик. Както споменах и по-горе, това е най-евтиния и ефикасен начин. Трябва обаче да познаваме добре препарата и да пазим себе си и околната среда от него.

!!! КРАТКА ТЕОРИЯ !!!

Натриевата основа (NaOH, натриев хидроксид или сода каустик) е безцветен основен хидроксид с йоннокристален строеж, получен при взаимодействиeто на метала натрий с вода.

Гранулираният и ситнокристалният натриев хидроксид има бял цвят. Има плътност 2,130 g/cm3, Mr=40, tт=322 °С и tк=1380 °С. Кристалната му решетка е изградена от положителни натриеви йони (Na+) и хидроксидни аниони (OH). Натриевата основа е изключително хигроскопично съединение – има голяма разтворимост във вода, привлича и влагата от въздуха. При разтваряне във вода се отделя голямо количество топлина, при което разтворът може да изкипи. Съединението е силен електролит и се приема за напълно дисоциирано във водни разтвори. Като много реактивоспособно вещество на практика не се среща в природата. Корозивността на натриевата основа се дължи на това, че разтваря добре мазнини и белтъци, затова причинява изгаряния на кожата и очите, често по-тежки от изгарянията с киселини. Оставен на въздуха, натриевият хидроксид поглъща бавно въглероден диоксид и се карбонизира (образува се натриев карбонат), по тази причина трябва да се съхранява в плътно затворени съдове или опаковки. Стъклото обаче се разтваря бавно в основата при образуване на натриев силикат, затова при дълго стоене съдове със стъклени запушалки се „спичат“. Забелязва се твърдо бяло вещество по стените.

!!! ВАЖНИ ФАКТИ И ПРАВИЛА !!!

Начин на употреба на СОДА КАУСТИК:

  1. Нужни материали и инструменти:
  • стъклен буркан от 800 мл;
  • бъркалка;
  • 300-400 мл топла вода;
  • 5-10 гр. СОДА КАУСТИК;
  • 20-30 мл оцет (за предпочитане е оцет, а не оцетен продукт);

2. В стъкленият буркан поставяме елементите, на който ще премахваме боята. Върху тях изсипваме 5-10 гр, Сода каустик и заливаме с топлата вода, като задължително пазим очите си. Разтвора се затопля рязко от предизвиканата изотермична реакция. Разбъркваме добре с бъркалката през 5 мин. Когато сметнем, че сме достигнали желаният резултат, преминаваме към т. 3.

3. Много хора смятат, че разтворите на натриева основа (сода каустик) са опасни за канализационните тръби, но това не е така, поне аз до момента не съм имал подобен проблем при правилно боравене. Важно е да знаем обаче, че разтвор на Сода Каустик е много опасен за водни организми и трябва да бъде неутрализиран преди да бъде изхвърлен. Неутрализирането на разтвора става, чрез оцетна киселина. Във вече използваният разтвор, добавяме 20-30 мл. оцет (желателно е да е истински оцет, а не оцетен продукт или подобни търговски измишльотини) и разбъркваме с бъркалката. След коло 1 минута разтворът е неутрализиран и може да бъде изхвърлен в канала без това да вреди на околната среда.

Aleksandar Kozhuharov

With love to small cars! I have been collecting scale metal car models for almost 3 years. The main scale in which I collect is 1:60 and 1:64. Favorite brands are Hot Wheels and Matchbox. I try to fill the whole series with all versions of the models. This site is a digitized catalog of my collection. Everyone is free to view and share the images on the site.