Инструменти от първа необходимост при реставрация на Diecast

Накратко ще спомена всички инструменти, от първа необходимост, при реставриране на Diecast модели. Бих искал предварително да спомена, че списъка няма претенции за изчерпателност. Описани…